4.sınıflar II.dönem
PERFORMANS GÖREVİ ve PROJE KONULARI


TÜRKÇE PERFORMANS GÖREVLERİ

 1. Gelenek ve Göreneklerimizin araştırılması
 2. Yunus Emre’yi tanıyalım
 3. Ne Olsam? Mesleklerle ilgili bilgi toplama ve sunma,
 4. Kitap Tanıtımı ve Özeti,
 5. Bölgelerimize göre halk oyunlarımızı tanıtalım
 6. Deyimlerimiz-Atasözlerimiz
 7. “Vatan Sevgisi” konulu şiirler
 8. Mevlana’yı Tanıtalım
 9. Anılarımızı Aktaralım
 10. Bilim İnsanlarının Hayatlarını Araştıralım
 11. Jules Verne Kimdir?
 12. Hayalimizdeki Bilimsel Gelişmeler
 13. Masal Yazalım
 14. Ülkemizin Görülmeye Değer Yerlerini Araştıralım
 15. Türkiye Haritası ve Turistik Yörelerimiz


TÜRKÇE PROJE KONULARI


1.Gelenek ve Göreneklerimiz(V.Tema)
2.Rüyalarımız (VI. Tema)
3. Yurdumuzun Gezelim (VII. Tema)
4. Hayvanların Yaşamımızdaki Yeri (VIII. Tema)

 

NOT: Ders ve çalışma kitaplarındaki performans görevi ve proje konuları ile öğrencilerin önerdikleri çalışmalar da listeye eklenecektir.


SOSYAL BİLGİLER PERFORMANS GÖREVLERİ

 1. Mesleklerin Tanıtılması
 2. Ne Olsam? Mesleklerle ilgili bilgi toplama ve sunma,
 3. Üretimden tüketime bir ürün öyküsünün yazılması,
 4. Bir ürünün reklâmını tasarlayarak bir reklam afişi hazırlanması,
 5. Tüketici dernekleri hakkında araştırma,
 6. Bir malın garanti belgesinin doldurularak, kullanım kılavuzunun incelenmesi ve nasıl çalıştığının sınıfa sunulması
 7. M. Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’dan 29 Ekim 1923’e kadar geçen sürede yaptığı çalışmalar
 8. Teknolojik Ürünleri Tanıtalım
 9. Teknolojik Ürünlerin Yaşamımızdaki Yeri ve Önemi
 10. Atatürk’ün bilim hakkındaki düşünceleri
 11. Sivil Toplum Örgütlerini Tanıtalım
 12. Kızılay
 13. Resmi Devlet Kurumlarını Tanıtalım
 14. AKUT’U Tanıtalım
 15. Bizim İçin Çalışanlar
 16. İl, İlçe ve Köy Yönetimlerini Açıklayalım
 17.  Seçimler Nasıl Yapılır?
 18. Belediyenin Görevleri
 19. Belediye Başkanına Mektup Yazalım
 20. “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” sözünü açıklayalı


SOSYAL BİLGİLER PROJE KONULARI

1. Teknolojik Ürün Tasarlayalım.
2. Bilim İnsanları ve Buluşları
3. Zaman Ölçme Araçları
4. Saat tasarlayalım
5. Haberleşmenin Tarihsel Gelişimi
6. Pusula

 

NOT: Ders ve çalışma kitaplarındaki performans görevi ve proje konuları ile öğrencilerin önerdikleri çalışmalar da listeye eklenecektir.

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PERFORMANS GÖREVLERİ KONULARI

 1. Işık kaynakları
 2. Işık ve Sağlığımız
 3. Işık Kirliliği
 4. Ses Kaynakları
 5. Ses Kirliliği
 6. Kulak ve Kulak Sağlığı
 7. Dünya hakkında bilgi toplama
 8. Dünyadaki karalar ve sular
 9. Yerkabuğunun Yapısını araştıralım
 10. Fosil nedir? Araştıralım
 11. MTA ‘yı tanıtalım
 12. Toprağın oluşumu
 13. Hava, Toprak ve Su Kirliliği
 14. TEMA vakfını tanıtalım
 15. Canlı ve Cansız Varlıkları Karşılaştırarak Anlatalım
 16. Bitkiler ve Hayvanlar
 17. Hayvan Tanıtım Kartları
 18. Mikroskobik Canlılar
 19. Canlılar ve Yaşam Alanları
 20. Elektrik ve Yaşamımız
 21. Elektrik Kaynakları
 22. Elektriğin Yol Açabileceği Tehlikeler
 23. Pilleri Tanıtalım
 24. Elektrik Devresi ve Elemanları

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROJE KONULARI

 1. Elektrik Tüketimini Aza İndirmek İçin Alınabilecek Önlemler
 2. Dünyamızı Tanıtalım (model-şema)
 3. Dünyamızın Katmanları (model-şema)
 4. Erozyonu Nasıl Önleriz?
 5. Hava ve suyun canlılar için önemi
 6. Mikroskop Modeli ve Anlatımı
 7. Çevre Kirliliğini Nasıl Önleriz?
 8. Soyu Tükenmekte Olan Canlılar İçin Neler Yapabiliriz?
 9. Elektrik Devresi Oluşturma
 10. Atık Pillerin Değerlendirilmesi

 

NOT: Ders ve çalışma kitaplarındaki performans görevi ve proje konuları ile öğrencilerin önerdikleri çalışmalar da listeye eklenecektir.

MATEMATİK PERFORMANS GÖREVİ KONULARI

 1. Sütun grafikleri oluşturma,
 2. Çetele ve Sıklık Tablolarının Kullanılması
 3. Kesirleri Şekillerle Gösterelim (1,1/2,1/4..)
 4. Kesir Türlerini şekillerle anlatalım
 5. Uzunluk Ölçü Birimlerini Tanıtalım
 6. Uzunluk ölçüleri ile ilgili problemler kurup çözelim
 7. Geometrik şekilleri tanıtalım (üçgen, kare, dikdörtgen)
 8. Açıları Anlatalım
 9. Geometrik şekillerin simetri doğrularının gösterelim
 10. Çevre hesaplamalarıyla ilgili problemler kuralım ve çözelim.

MATEMATİK PROJE KONULARI

1. Uzunluk ölçü birimleri ve kesirlerden
yararlanarak fotoğraf albümü oluşturalım
2. Kartlarla Kesirleri Anlatalım
3. Tablo ve Grafikler
4.Metre yapalım açıklayalım
5.Geometrik şekillerle oyun parkı oluşturalım
6.Açıları Kartona Çizelim
7.Açıölçeri Tanıtalım
8.Geometrik şekillerle ev yapalım
9.Geometrik Şekillerle Bilim Merkezi Oluşturalım

NOT: Ders ve çalışma kitaplarındaki performans görevi ve proje konuları ile öğrencilerin önerdikleri çalışmalar da listeye eklenecektir.

TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ PERFORMANS GÖREVİ KONULARI

1. Trafik sözlüğü oluşturma,
2. Emniyet Kemerinin Önemi
3. Taşıtlarda biniş ve inişlerde uyulması gereken kurallar
4.  İlkyardım,
5. İlkyardım çantası
6. Toplu taşıma araçlarına zarar verilmesinin doğuracağı sonuçlar
7.Taşıt trafiğine kapalı alanlarda bisiklet, kaykay, paten, kızak gibi araçları güvenli kullanma ile ilgili kuralları açıklayalım

TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ PROJE GÖREVİ KONULARI

1.İlkyardım Çantası
2. Trafikte yolculara düşen görev ve sorumlulukları
belirleyiniz.
3. Trafikte sürücülere düşen görev ve sorumlulukları
belirleyiniz.

NOT: Ders ve çalışma kitaplarındaki performans görevi ve proje konuları ile öğrencilerin önerdikleri çalışmalar da listeye eklenecektir.